• Team1
    Konkursrätt
    Vi skyddar era intressen.

Konkursrätt

Legal Steps råder er i ett konkursförfarande. Vi skyddar er mot alla möjliga risker och ansvaret men samtidigt garanterar vi era rättigheter. Våra advokater ger råd om företag i kris så väl som borgenärer.

Nu i Spanien finns flera olika möjligheter för att hjälpal företag, som har ekonomiska problem. Vanligtvis borde delägaren och administratören hitta specialråd om obestånd för att kunna skydda sig mot eventuella skydigheter och oönskade risker.

Våra advokater ger råd både åt företag som har ekonomiska besvär, och åt borgenärer, för att ge konstruktiva lösningar samt maximalt begränsing av eventuella ekonomiska skador.