• Team1
    Handelsrätt
    Vi skyddar era internationella affärsrelationer.

Internationell handelsrätt
Vi skyddar era intressen

Vi förbereder era kontrakt samt era avtal oavsett om det gäller i Spanien eller utomlands.

Global handel kräver globala lösningar: Våra experter inom internationell handelsrätt har ansvaret för att fastställa tillämpliga lagar, verifiera överenskommelser om inlämnande till jurisdiktion, skiljeförfaranden och de allmänna villkoren för kontraktet som är tillämpliga.

Bedriv er affär på tryggaste sätt.

Våra experter har många års erfarenhet inom internationell handelsrätt. Vi erbjuder er maximal rättslig säkerhet och bästa möjliga skydd mot eventuella uteblivna betalningar